Od 29. 10. 2022 bude mezi kulturním domem a zahradou Kupských možné skládat nebezpečný odpad.

Do něj patří:

 • Syntetické barvy, laky, plechovky od nich
 • Syntetická ředidla
 • Mořidla
 • Elektrické baterie, Autobaterie
 • Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
 • Kyseliny, hydroxidy
 • Lepidla, pryskyřice
 • Zdravotnický materiál ( znečištěné obvazy, jehly apod. )
 • Tiskařské barvy, tonery, inkousty
 • Chladničky a mrazáky obsahující freony
 • Obrazovky
 • Těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Ukončení sběru bude 2. 11. 2022.

POZOR: NESMÍ SE ODEVZDÁVAT PNEUMATIKY