Informace o zpracování osobních údajů
Správce údajů: OBEC BŘEZÍ
Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce obce Březí jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko
Radnická 29/1
594 01 Velké Meziříčí
IČ: 721 19 986

Kontaktní osoba:  JUDr. Diana Kutnerová
Email: mikroregion@atlas.cz
Telefon: +420 731 112 713

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech1. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

Dokumenty