Březí - obecní znak

Znak obce Březí má dělený štít pro rozlišení přívlastku horní/dolní.

Černo-stříbrnou barvu štítu:

  • černá barva – odkazuje na polní trať „Na Černých“, která se nachází na severní straně dominantního vrchu Horka;
  • bílá barva (stříbrný kov) – odkazuje na farní kostel Jména Panny Marie, stojící u domovní zástavby na jižní straně vrchu Horka;
  • kombinace černé barvy a stříbrného kovu – odkazuje na přirozené barvy březového kmenu, který též připomíná umístění položených radlic nad sebou.

Oboustranně uťatá březová větev přirozené barvy se třemi svěšenými zlatými listy, tzv. mluvicí znamení. Nahoře je kvůli přívlastku názvu obce „horní“ od 14. stolení používán pro odlišení od Březského (Dolní Březí), zlatá barva (zlatý kov) dodává figuře nejvyšší váhu.

Dvě černé středověké radlice:

  • 1. radlice – pečeť Březí roku 1749, DHB = Dědina Horní Březí a otisk pečetního typáře Březí z roku 1885
  • 2. radlice – otisk pečetního typáře Ondrušek z roku 1880