Ondřej JUNstarosta obce
Jana KÁŇOVÁ1. místostarosta obce
Ing. Hana ŽÁKOVÁ2. místostarosta obce
Ing. Vít ŠTOURAČzastupitel
předseda kontrolního výboru
Martin VRTĚLzastupitel
člen finančního výboru
Stanislav HÁLAzastupitel
člen kontrolního a finančního výboru
Bc. Jaroslav ŽĎÁRSKÝzastupitel
předseda finančního výboru a člen kontrolního výboru