• Obec Březí

  • Místní část Ondrušky

  • Počet obyvatel: 186

  • Katastrální rozloha: 627 hektarů

  • Nadmořská výška: 524 m. n. m.

  • Obec s rozš. působností: Velké Meziříčí

  • Webové stránky: www.brezi.eu

Obec Březí se nachází 14 km západně od Velkého Meziříčí a 7 km severně od Velké Bíteše. V obci, o které první písemná zmínka pochází ze 14. století, je 82 domů a žije zde 186 obyvatel. Náleží k ní i necelé 2 km vzdálená osada Ondrušky s 20 domy a 10 trvale žijícími obyvateli. Většina domů v osadě je využívána k rekreaci a k rekreaci slouží i menší rybníky rozprostírající se v okolí vesnice. Nejvýše položeným místem katastru, které je zároveň součástí Křižanovské vrchoviny, je se svými 552 metry nad mořem kopec zvaný „Horka“.

V roce 2007 byl kulturní památkou prohlášen kostel zasvěcený Jménu Panny Marie, jenž byl v barokním slohu postaven společně s farou v roce 1788. První mši svatou zde sloužil v neděli 28. září 1788 brněnský biskup Jan Baptista. V průběhu let prošel kostel řadou rekonstrukcí. Současně byla rovněž opravena fara.  V roce 2006 a 2007 byly provedeny opravy jeho interiéru i exteriéru. Dne 17. února 2019 se ve farnosti Březí konalo svěcení opravených varhan za účasti emeritního opata strahovského kláštera pana P. Michaela Pojezdného. V letošním roce (2021) byla na kostele vyměněna střešní krytina.

V obci se dále nachází budova kulturního domu, který prošel v minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí. Během jara a léta roku 2021 byla pod kulturním domem vybudována zpevněná plocha, která bude sloužit jako taneční parket nebo venkovní posezení. Kulturní dům se hojně využívá ke společenským akcím.

Mateřská škola sídlí v budově zrušené základní školy. Ta byla postavena v roce 1879 jako jednotřídní a o dva roky později byla rozšířena na dvoutřídní školu.

Sportovnímu využití slouží fotbalové hřiště se zázemím a tenisový kurt. Od roku 2000 využívá sbor dobrovolných hasičů novou zbrojnici, ve které je kromě prostor pro hasební techniku i společenská místnost.

V katastru obce se nachází i letiště, které provozuje Flying Academy. Je to letecká škola schválená americkým úřadem FAA (Federal Aviation Administration) a evropským úřadem EASA (European Aviation Safety Agency).

Do roku 2018 se v obci nacházel hostinec a v roce 2019 byla uzavřena také prodejna smíšeného zboží.

V okolí naší obce najdeme několik pamětních křížů, boží muka a smírčí kámen.