Historie osady Ondrušky  (Zdroj: Vlastivěda Moravská, rok 1900)

Osada vystavena byla teprve mezi roky 1560- 1590 na svém místě, osadníci bydleli ve vsi, která slula „Rohy“ a byla dále na sever uprostřed lesů, tam kde nyní stojí myslivna Rohy. Ves pustili pánům Osovským, kteří jim na nynějším místě vystavěli Nové Rohy, od konce XVII. století Ondrušky zvané, a také jim zde vykázali nové pozemky.

Z dob třicetileté války známe tři zdejší gruntovníky:

  • Václava Potřebu (vyhořel mu grunt)
  • Jana Klusáka
  • a Jana Čáhla, jinak Koláčného.

Přifařena byla osada do roku 1788 do Osové Bítišky.

Současnost osady Ondrušky

Osada Ondrušky patří od roku 1788 do farnosti Březí a v současnosti je místní částí této obce. K srpnu 2018 je v obci 22 domů, z nichž menší polovina slouží k rekreaci. Počet trvale žijících občanů se pohybuje kolem 23. Ze živností jsou v obci zastoupeny zámečnictví a truhlářství.

Z turistických zajímavostí okolí, mimo krásné krajiny lesů a rybníků, je možno upozornit na zámek v Osové, který však prochází vleklými opravami a na poutní místo Svatou horu (679 m/n. m). V letních měsících lze nalézt osvěžení v Holinkovském rybníce.