„Místní národní výbor za součinnosti jednotného zemědělského družstva po vzájemné dohodě se rozhodli k postavení nového kulturního domu. Jakmile bylo dohodnuto vhodné stavební místo bylo již letošního přikročeno ke stavbě. Stavbu provádí místní stavební skupina složená z družstevníků za brigádnické výpomoci občanů. Vzhledem k značně velkým rozměrům projektované budovy a značnému nedostatku stavebního materiálu nelze její dokončení časově odhadnout. Patrně potrvá několik let.“

Toto je citováno z obecní kroniky o začátku výstavbu kulturního domu v roce 1969. Stavba první části kulturního domu (dnešního Obecního úřadu) trvala 2 roky. V únoru 1971 byla již v nově dokončeném „společenském“ domě pořádána Výroční schůze jednotného zemědělského družstva. Během roku 1971 byl „společenský“ dům zkolaudován a předán do užívání. V kronice je dále uvedeno, že na výstavbu byl získán státní příspěvek ve výši 212 000,– Kčs, JZD dalo dřevo, kámen a dovoz v hodnotě 120 000,– Kčs. Místní národní výbor dal 100 000,– Kčs. Na výstavbě bylo odpracováno 8.700 brigádnických hodin.

V roce 1972 bylo započato se stavbou druhé části kulturního domu. Stavba bude spojena se společenským domem. Základy stavby byly velice náročné, protože místo, kde kulturní dům má stát je značně podmáčené. Do země se pro zajištění stability zarážely betonové piloty. Stavba rychle pokračovala a byla dokončena v roce 1976. Od té doby sloužila na pořádání veškerých kulturních a společenských akcí v obci.

V roce 2006 zažil kulturní dům příval krup. Nečekaná bouře 1. května přinesla do obce záplavu a kroupy, které během chvíle zaplavily celou vesnici. Největší nános (cca 50 cm) se pak nahromadil u kulturního domu.

Od roku 2013 prochází kulturní dům sérií vylepšení, oprav a rekonstrukcí.

V roce 2013 bylo z části místnosti, která slouží jako kuchyně vybudovány toalety, aby návštěvníci, kteří si pronajmou spodní část budovy nemuseli běhat až do patra.

Během podzimu 2015 byla vyměněna okna a zateplen celý obvod budovy.

V roce 2017 byly ve „společenském“ domě (dnešní Obecní úřad) vyměněny podlahové krytiny a nově vymalovány všechny místnosti.

V roce 2018 bylo v hlavním sále instalováno plynové topení místo klasických kamen. Toto vytápění je komfortnější a praktičtější.

V roce 2019 bylo v celém kulturním domě i na Obecním úřadu vyměněno osvětlení za úspornější.

Původní světla:

Nová světla:

Také během podzimu proběhla menší modernizace kuchyně. Byl sem zaveden plyn k plynovému sporáku, posílena elektřina, místo stolů podél zdi byly na zeď instalovány konzoly a na ně připevněny kuchyňské pracovní desky a dřez byl také zapuštěn do pracovní desky.

V roce 2020 byla na kulturním domě opravena střecha, vyměněna střešní krytina a oplechovány komíny. Původní pálené tašky nahradila plechová krytina, která tolik nezatěžuje krovy. Původní krytina již byla ve špatném stavu a místy i zatékalo.

V roce 2021 byly 2 místnosti obecního úřadu rekonstruovány a vytvořen tak prostor pro možnost krátkodobého ubytování. Následně byly místnosti pronajaty.

V roce 2021 byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace v Obecním úřadu, protože ta původní byla již zastaralá a nevyhovovala dnešním požadavkům. Byly vyměněny všechny zásuvky, vypínače a rozvody a také nově vybaveny rozvodné skříně. Bylo vyměněno i elektrické topení. Původní akumulační kamna byla nahrazena olejovými radiátory.

Během jara a léta 2021 byla pod kulturním domem vybudována zpevněná plocha, která bude sloužit jako taneční parket nebo venkovní posezení. Původní louka byla odbagrována, odvodněna, následně bylo položeno několik vrstev kamenného podkladu a nakonec položena dlažba. Na straně k potoku byl vybudován ještě přístřešek pro muzikanty. Ten se také bude využívat na ukládání lavic a stolů. Na vybudování se podíleli hlavně členové SDH a dobrovolníci z obce.

V dnešní době je kulturní dům využíván k pořádání zábav, plesů, oslav narozenin apod. Ve spodní části má pronajatou místnost Spolek myslivců. Na Obecním úřadě sídlí vedení obce, Obecní knihovna, některé místnosti má pronajaté firma Flying Academy.