Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. OFICIÁLNÍ NÁZEV

Obecní úřad Březí


2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

dle zákona 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)


3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 • starosta
 • místostarosta
 • 7 členů zastupitelstva
 • finanční komise
 • kontrolní komise

Více informací najdete v menu “Zastupitelstvo obce”.


4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Obecní úřad Březí
Březí 57
594 53 Osová Bítýška

Mobil: +420 732359431
Email: obecbrezi@seznam.cz
Datová schránka: crqbs6h


5. PLATBY

lze poukázat na číslo účtu 254340902, kód banky: 0300, vedený u ČSOB


6. IČ

00489450


7. DIČ

nejsme plátci DPH


8. ROZPOČTY

Rozpočty obce za jednotlivé roky najdete v menu „Obecní úřad“ – „Rozpočty“.


9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

 • písemně – poštou
 • e-mailem – obecbrezi@seznam.cz
 • ústní dotaz
 • internetové stránky – https://www.brezi.eu

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad Březí


11. Opravné prostředky

Písemně nebo osobně na adresu OÚ Březí.


12. Formuláře

Obecní úřad Březí


13. NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

 • Vyhlášky vydané Obcí Březí
 • Průvodce životními situacemi
 • Vyřízení stavebního povolení – stavba RD a garáže, hospodářských budov – Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby, životního prostředí a zemědělství, Masarykovo nám. 87
 • Žádosti o kácení stromu – tiskopisy jsou k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce
 • Žádost o občanský průkaz a cestovní pas – vyřizuje Městský úřad Velké Meziříčí
 • Přihlášení k trvalému pobytu – občan vyplní přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předloží výpis z listu vlastnictví k nemovitosti, kde se občan přihlašuje, poplatek 50,- Kč za dospělého občana

14. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY

Nejdůležitější předpisy najdete ve „Sbírkách zákonů„.


15. SAZEBNÍCH ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Zde si zobrazíte sazebník úhrad za poskytování informací.


16. LICENČNÍ SMLOUVY

 • 16.1 – Vzory licenčních smluv
 • 16.2 – Výhradní licence

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy roku 2021, 2022 a 2023 o činnostech subjektu v oblasti poskytování informací byly vydány. O informace nebylo žádáno.