Od 1. 1. 2006 je v platnosti Zákon 500/2004 Sb., který ukládá povinnost umožnit přístup k úřední desce také vzdáleným způsobem (internetem). Obsah  „kamenné“ a elektronické úřední desky musí být shodný, veškeré dokumenty, které podle zákona mají být zveřejněny, musí být vyvěšeny jak na „kamenné“ tak na elektronické úřední desce. „Kamenná“ úřední deska je umístěna na návsi u stanoviště kontejnerů na sběr tříděného odpadu ve skleněné vitríně a je přístupná 24 hodin denně. Obsah elektronické úřední desky má informativní charakter. Po sejmutí dokumentu z úřední desky se dokument přesouvá do archivu dokumentů.

INFORMACE, KDE JSOU ZVEŘEJŇOVANÉ DOKUMENTY OBCE BŘEZÍ K NAHLÉDNUTÍ

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona 24/2017 Sb., oznamujeme, že návrh a schválený rozpočet obce, schválená rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet obce, návrh a schválený závěrečný účet obce, schválený střednědobý výhled rozpočtu obce a schválená pravidla rozpočtového provizoria jsou zveřejněny na internetových stránkách obce na adrese www.brezi.eu a do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na obecním úřadu na adrese Březí 57 v kanceláři OÚ Březí a to vždy v úředních hodinách (úterý 19:00 – 21:00).

INFORMACE o zveřejňovaných dokumentech svazku obcí MIKROREGION VELKOMEZIŘÍČSKO-BÍTEŠSKO

IČO: 71219986

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlem územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že schválený rozpočet, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet, schválený závěrečný účet a schválený střednědobý výhled Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko

  • jsou na internetových stránkách zveřejněny na adrese www.mikroregionvmb.cz, a do jejich listinné podoby je možno nahlédnout na adrese kanceláře Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko: Náměstí 17, Velké Meziříčí, a to denně od 7:20 do 14:00 hodin.
  • Na tomto odkazu jsou zveřejňována i oznámení k návrhům rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu, na uvedené adrese je možno nahlédnout do listinné podoby těchto návrhů.

INFORMACE o zveřejňovaných dokumentech společnosti SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽĎÁRSKO

IČO : 43383513

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje, že schválený rozpočet, schválený závěrečný účet, schválená rozpočtová opatření jsou zveřejněná v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty.

Uvedené dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři SVK Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou