Pozvánka 1/2023

na zasedání Zastupitelstva obce Březí

 

Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.

Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí

Datum a čas konání: v úterý 7. 3. 2023 v 18:00 hodin

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, schválení navrženého programu
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu
 3. Jednání o dodatku k územnímu plánu obce
 4. Jednání o projednání roční uzávěrky MŠ za rok 2022
 5. Jednání o žádosti na příspěvek na provoz SDH Březí
 6. Jednání o žádosti na příspěvek Fotbalovému klubu Březí – Březské
 7. Jednání o odkupu části pozemku č.189
 8. Jednání o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s firmou Aquaclean a o vydání souhlasu se stavbou Březí a Březské – kanalizace a ČOV
 9. Informace o zřizování jednorázových kelímků do KD
 10. Informace o umístění kontejnerů na velkoobjemový odpad v obci a na Ondruškách
 11. Informace o konání úklidu obce
 12. Informace o zřízení solárního čerpadla
 13. Jednání o dotaci na zřízení fotovoltaiky na MŠ
 14. Jednaní o žádosti o příspěvek pro Svaz postižených
 15. Jednání ohledně hospodaření s penězi na obecním účtu
 16. Jednání ohledně zajištění obecního pracovníka přes dotační fond
 17. Jednání o průběhu výběrového řízení na kronikáře a na obecního pracovníka
 18. Informace o daru od Honebního společenstva
 19. Různé
 20. Diskuze – Závěr

 

 

                                                                                                         Jun Ondřej

       starosta obce