na zasedání Zastupitelstva obce Březí

Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.
Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí
Datum a čas konání: v pondělí 17. 6. 2024 v 19:00 hodin

Navržený program jednání:
1. Zahájení, schválení navrženého programu
2. Zvolení ověřovatelů zápisu
3. Jednání o schvalování účetní závěrky MŠ
4. Jednání o podobě kroniky
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4
6. Různé
7. Diskuze – Závěr

Jun Ondřej vr

starosta obce