Od roku 2024 platí nový Řád pohřebiště. K  dispozici je na stránkách obce, v odrážce současnot obce, hřbitov.

Budou se také uzavírat nové smlouvy na pronájem hrobových míst. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně smluv nebo pronájmu hrobového místa kontaktujte místostarostku Janu Káňovou.

Kontakty:

e-mail: obecbrezi@seznam.cz

tel.: 724 369 657