Od roku 2024 platí nový Řád pohřebiště. K  dispozici je na stránkách obce, v odrážce současnot obce, hřbitov.

Uzavírají se také nové smlouvy na pronájem hrobových míst. Prosíme o kontrolu nájemní smlouvy na hrobové místo a v případě nejasností se prosím dostavte na OÚ v úředních hodinách – každé pondělí od 18:00 do 19:00.

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně smluv nebo pronájmu hrobového místa kontaktujte místostarostku Janu Káňovou.

Kontakty:

e-mail: obecbrezi@seznam.cz

tel.: 724 369 657