na zasedání Zastupitelstva obce Březí

Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.
Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí
Datum a čas konání: v pondělí 12. 2. 2024 v 18:00 hodin
Navržený program jednání:
1. Zahájení, schválení navrženého programu
2. Zvolení ověřovatelů zápisu

3. Jednání o pozemku na Ondruškách

4. Jednání o obecním pracovníkovi

5. Jednání o obecním kronikáři

6. Jednání o akci „Čistá Vysočina“

7. Jednání o darovací smlouvě na příspěvek pro fotbalový klub

8. Různé

9. Diskuze – Závěr

Jun Ondřej vr

starosta obce