Mateřská škola Březí oznamuje rodičům

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ na školní rok 2024/2025, který se bude konat ve čtvrtek 2. 5. 2024 od 8:00 hodin do 12:00 hodin v budově školky ve Březí. Pro děti, které do 31. srpna 2024 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Přečtěte si kritéria k zápisu.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte je individuální vzdělávání dítěte- zákonný zástupce písemně oznámí tuto skutečnost v době zápisu.

K zápisu si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte. Veškeré důležité informace obdržíte u zápisu, včetně potřebných dokumentů.