Dne 11. 7. 2023 v 10:00 proběhne v KD Březí ústní jednání a místní šetření ohledně Zahájení společného územního a stavebního řízení díla „Březí, Březské, odkanalizování a čištění odpadních vod“.

Jednání se mohou zúčastnit účastníci jednání a dotčené orgány.  Nejpozději na tomto jednání mohou účastníci podat případné námitky k řízení. Na případné pozdější námitky již nebude brán zřetel.