Důrazně upozorňuji občany, aby správně třídili odpad (plasty, papír, sklo), který vkládají do přistavených kontejnerů na návsi obce!

KOBERCE, SUŤ, POTRAVINY do těchto kontejnerů NEPATŘÍ! Přečtěte si článek o tom, jak co správně třídit.

Technické služby nechtějí takto „netříděný“ odpad vyvážet.

Dále žádám všechny, kteří pronajímají své domy, aby na tuto skutečnost upozornili své podnájemníky.

Netříděný odpad bude vrácen majiteli!

Ondřej Jun, v. r.

starosta obce