na zasedání Zastupitelstva obce Březí

Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.
Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí

Datum a čas konání: v pondělí 20. 5. 2024 v 19:00 hodin

Navržený program jednání:
1. Zahájení, schválení navrženého programu
2. Zvolení ověřovatelů zápisu
3. Jednání o schvalování účetní uzávěrky
4. Jednání o schvalování závěrečného účtu obce
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3
6. Jednání o schvalování smlouvy na dotaci na výsadbu stromků
7. Jednání o žádosti na příspěvek na nohejbalový turnaj
8. Info ohledně rekonstrukce v KD
9. Různé
10. Diskuze – Závěr