OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Březí podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční

dne 7. června 2024 od 14.00 do 22.00 hodin,
dne 8. června 2024 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost na Obecním úřadu v Březí pro voliče bydlící v Březí a na Ondruškách

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Ondřej Jun

starosta obce