Pozvánka 11/2022

na zasedání Zastupitelstva obce Březí

 

Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.

Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí

Datum a čas konání: ve středu 28. 12. 2022 ve 14:00 hodin

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, schválení navrženého programu
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu
 3. Schvalování rozpočtu na rok 2023
 4. Seznámení rozpočtem plynofikace
 5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6/2022
 6. Schvalování rozpočtového opatření č. 7/2022
 7. Jednání o rozpočtu MŠ Březí na rok 2023
 8. Jednání o uzavření dodatku ke smlouvě o pořízení změny Územního plánu
 9. Jednání o smlouvě na pronájem pozemku na Horce
 10. Jednání o záměru na hledání majitele křížů
 11. Jednání o místu kronikáře
 12. Jednání o investicích
 13. Informace o obnovitelných zdrojích do KD – vratné kelímky, myčka
 14. Schvalování odpisového plánu
 15. Různé
 16. Diskuze – Závěr

                                                                                                         Jun Ondřej vr

starosta obce