Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Březí

 

Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.

Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí

Datum a čas konání: ve středu 6. 6. 2023 v 19:00 hodin

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, schválení navrženého programu
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu
 3. Jednání o smlouvách na odkup pozemků pod silnicí na Milešín
 4. Jednání o odvodnění pozemku na Ondruškách
 5. Jednání o příspěvku pro důchodce
 6. Jednání o vybudování plotu okolo dětského hřiště
 7. Jednání o nákupu nové trampolíny
 8. Schvalování závěrečného účtu obce
 9. Schvalování účetní uzávěrky obce za rok 2022
 10. Schvalování účetní uzávěrky MŠ Březí za rok 2022
 11. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2
 12. Jednání o smlouvě ohledně asfaltování komunikací
 13. Jednání ohledně nabídky na vypracování historie obce
 14. Informace o kamerovém systému
 15. Informace ohledně Požárního řádu v obci
 16. Jednání o schvalování nové smlouvy na výstavbu plotu
 17. Různé
 18. Diskuze – Závěr

 

                                                                                                         Jun Ondřej vr

 

starosta obce