na zasedání Zastupitelstva obce Březí

Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.
Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí
Datum a čas konání: v pondělí 22. 1. 2024 v 18:00 hodin
Navržený program jednání:
1. Zahájení, schválení navrženého programu
2. Zvolení ověřovatelů zápisu
3. Jednání o výběru firmy na rekonstrukci dlažby v KD
4. Jednání o zřízení termínovaného vkladu u ČSOB
5. Informace ohledně poděkování od HOSPICE
6. Informace o zrušení svazku Plynofikace
7. Jednání o věcném břemenu na vedení el. energie
8. Informace o cestě na Ondruškách
9. Různé
10. Diskuze – Závěr

Jun Ondřej vr