na zasedání Zastupitelstva obce Březí

Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.
Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí
Datum a čas konání: ve čtvrtek 28. 12. 2023 v 15:30 hodin
Navržený program jednání:
1. Zahájení, schválení navrženého programu
2. Zvolení ověřovatelů zápisu
3. Jednání o schvalování rozpočtu na rok 2024
4. Jednání o inventuře
5. Jednání o místu pro mzdovou účetní do MŠ
6. Jednání o jednosměrce ke kostelu, MŠ
7. Jednání o spořicím účtu
8. Jednání o dodatku ke smlouvě s Gasnetem

9. Jednání o prodloužení pronájmu s firmou Flying Academy
10. Různé
11. Diskuze – Závěr

Jun Ondřej vr

starosta obce