Třídění odpadu

Důrazně upozorňuji občany, aby správně třídili odpad (plasty, papír, sklo), [...]