Ustavující schůze zastupitelstva

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 18. [...]