Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění,
svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.

Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí
Datum a čas konání: v úterý 6. 12. 2022 v 18:00 hodin

Navržený program jednání:

 1.  Zahájení, schválení navrženého programu
 2.  Zvolení ověřovatelů zápisu
 3.  Jednání o návrhu rozpočtu na rok 2023
 4.  Oznámení návrhu rozpočtu plynofikace
 5.  Jednání o žádosti na příspěvek na provoz MŠ pro rok 2023
 6.  Jednání ohledně použití dotace POVV
 7.  Informace ohledně dětského hřiště
 8.  Informace o průběhu koupě pozemku u kostela
 9.  Jednání o výstavbě plotu
 10.  Jednání ohledně pronájmu pozemku na Horce na chov včel
 11.  Informace ohledně zakončení roku a inventura
 12.  Informace ohledně akcí v roce 2023
 13.  Jednání ohledně ceny pronájmu KD
 14.  Jednání ohledně schvalování bezodtokové jímky na letišti
 15.  Jednání ohledně výsadby stromů podél cesty na Březské a u hřiště
 16.  Informace ohledně deskové hry a knihy
 17.  Jednání ohledně ceny za palivové dříví
 18.  Jednání o prodeji drobného stavebního materiálu¨
 19.  Jednání o zrušení svazku plynofikace
 20.  Jednání o konání ohňostroje
 21.  Různé
 22.  Diskuze – Závěr

Jun Ondřej v.r.
starosta obce

Zveřejněno na úřední desce dne: 29. 11. 2022
K sejmutí z úřední desky dne: 6. 12. 2022
Sejmuto z úřední desky dne: 6. 12. 2022