Obec Březí, se sídlem Březí 57, 594 53 Osová Bítýška hledá majitele KŘÍŽE (viz obrázek).


Na obecním pozemku p. č. 1102/1 v katastru obce Březí u Osové Bítýšky se nachází kamenný kříž (viz. obrázek). Případný vlastník se vyzývá, aby se přihlásil na Obecním úřadu v Březí, nejpozději do 30. 6. 2023.

Pokud se vlastník do tohoto data nepřihlásí, bude kříž zapsán do vlastnictví Obce Březí.

Ve Březí 1. 1. 2023