V sobotu 3. února 2024 v 10:30 proběhne na návsi v Březí vakcinace psů proti vzteklině.

Následně na Ondruškách proběhne v 10:45.

Cena vakcinace za jednoho psa je 200,- Kč.