V současné chvíli obec Březí neprodává žádný obecní majetek.