9/2023 na zasedání Zastupitelstva obce Březí

 

Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.

Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí

Datum a čas konání: v pondělí 4. 12. 2023 v 18:00 hodin

Navržený program jednání:

1. Zahájení, schválení navrženého programu

2. Zvolení ověřovatelů zápisu

3. Jednání o konání ohňostroje

4. Jednání o schvalování Řádu pohřebiště

5. Jednání o žádosti o příspěvek na provoz ZŠ Lípa

6. Jednání o žádosti o příspěvek pro centrum pro zdravotně postižené

7. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7

8. Informace o terénní pečovatelské službě

9. Jednání o vítání občánků

10. Jednání o schvalování smlouvy s SVK

11. Informace ohledně pasportů

12. Jednání o směrnici požárního řádu

13. Různé

14. Diskuze – Závěr

Jun Ondřej vr

starosta obce