Pozvánka 8/2023 na zasedání Zastupitelstva obce Březí

Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.

Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí

Datum a čas konání: v pondělí 6. 11. 2023 v 18:00 hodin

Navržený program jednání:
1. Zahájení, schválení navrženého programu
2. Zvolení ověřovatelů zápisu
3. Jednání o konání ohňostroje
4. Jednání o rozsvěcování stromečku
5. Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2024
6. Jednání o použití dotace na POVV
7. Jednání o vítání občánků
8. Jednání o návrhu prací v roce 2024
9. Jednání o příspěvku na provoz HOSPICe
10. Jednání o dohodě na úklid knihovny
11. Jednání o mzdě knihovnice
12. Jednání o ceně a délce pronájmu hrobu od roku 2024
13. Různé
14. Diskuze – Závěr

Jun Ondřej vr