Pozvánka 7/2023 na zasedání Zastupitelstva obce Březí

Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.
Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí
Datum a čas konání: v pondělí 2. 10. 2023 v 19:00 hodin
Navržený program jednání:
1. Zahájení, schválení navrženého programu
2. Zvolení ověřovatelů zápisu
3. Jednání o boží muce na Ondruškách
4. Schvalování vyhlášky o poplatku za psa
5. Schvalování vyhlášky o poplatku za komunální odpad
6. Smlouva s NIVOU a.s. o zvýšení nájmu
7. Jednání o smlouvě o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Velké Meziříčí
8. Jednání o nákupu ozdob na Vánoce
9. Jednání o pasportu komunikací
10. Jednání o sloupu do vlastnictví obce
11. Různé
12. Diskuze – Závěr