Pozvánka 6/2023 na zasedání zastupitelstva obce Březí

Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.

Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí

Datum a čas konání: v úterý 5. 9. 2023 v 19:00 hodin

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, schválení navrženého programu
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu
 3. Jednání o boží muce na Ondruškách
 4. Informace ohledně optických kabelů
 5. Jednání o nabídce na sepsání historie obce
 6. Jednání o žádosti o finanční příspěvek pro SDH na konání oslav založení SDH v roce 2024
 7. Jednání o vícepracích při výstavbě plotu
 8. Informace ohledně pojištění majetku
 9. Informace ohledně kanalizace
 10. Informace ohledně konání drakiády
 11. Informace ohledně TOM TOM ploty
 12. Jednání o schvalování střednědobého výhledu rozpočtu obce
 13. Různé
 14. Diskuze – Závěr

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 29. 8. 2023