Pozvánka 5/2023  na zasedání Zastupitelstva obce Březí

 

Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.

Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí

Datum a čas konání: v úterý 8. 8. 2023 v 19:00 hodin

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, schválení navrženého programu
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu
 3. Jednání o změně úředního dne a hodin
 4. Jednání o cenové nabídce na opravu herních prvků na hřišti v MŠ
 5. Jednání o budoucích návrzích vzhledu návsi a komunikací v obci po vybudování kanalizace
 6. Informace ohledně výstavby plotu
 7. Informace o insolvenci firmy TOMTOM ploty
 8. Jednání o konání rybářských závodů a rozloučení s prázdninami
 9. Informace ohledně deratizace
 10. Informace ohledně pozemků pod silnicí na Milešín
 11. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4
 12. Jednání o pojištění majetku obce
 13. Jednání o zapsání kříže do majetku obce
 14. Jednání o výši poplatků za odpady
 15. Informace ohledně účetnictví
 16. Informace ohledně vratných kelímků
 17. Informace ohledně podzimních akcí
 18. Různé
 19. Diskuze – Závěr