Pozvánka 3/2023 na zasedání Zastupitelstva obce Březí

 

Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.

Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí

Datum a čas konání: ve středu 3. 5. 2023 v 18:00 hodin

Navržený program jednání:

  1. Zahájení, schválení navrženého programu
  2. Zvolení ověřovatelů zápisu
  3. Jednání o smlouvě s Ekokomem
  4. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1
  5. Jednání o žádosti od Hospice Vysočina
  6. Jednání o obecním pracovníkovi
  7. Jednání ohledně plánované výstavby rybníka
  8. Jednání o letním kině
  9. Různé
  10. Diskuze – Závěr

 

                                                                                                         Jun Ondřej vr

 

starosta obce