2/2023

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Březí

 

Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.

Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí

Datum a čas konání: v úterý 4. 4. 2023 v 19:00 hodin

Navržený program jednání:

 1. Zahájení, schválení navrženého programu
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu
 3. Jednání o smlouvě s Rekostav kvůli přeložce elektrické energie
 4. Jednání o doprovodném parkourovém programu na rozloučení s prázdninami
 5. Informace ohledně průběhu odkupu pozemků silnice na Milešín
 6. Jednání o schválení pravomoci starosty
 7. Jednání o průběhu výběrového řízení na obecního pracovníka
 8. Jednání ohledně zřízení fotovoltaiky na MŠ a možností pořízení s dotací/bez dotace
 9. Informace o průběhu zřizovaní stavby Březí a Březské – kanalizace a ČOV
 10. Informace o zřízení kamerového systému
 11. Informace ohledně stavby dětských hřišť a pořízení pamětních cedulek
 12. Jednání o žádosti o příspěvek pro SDH Březí na pořádání čarodějnice
 13. Informace o konání úklidu obce
 14. Jednání o žádosti o stanovisko ke stavbě dČOV na parc. č. 98/9 v k. ú. Ondrušky
 15. Různé
 16. Diskuze – Závěr

 

                                                                                                         Jun Ondřej

       starosta obce