Na základě ustanovení §91 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění,
svolávám veřejné zasedání Zastupitelstva obce Březí.

Místo konání: Obec Březí – místnost obecního úřadu v Březí
Datum a čas konání: v úterý 5. 4. 2022 v 19:00 hodin

Navržený program jednání:
1. Zahájení, schválení navrženého programu
2. Zvolení ověřovatelů zápisu
3. Jednání ohledně stížnosti
4. Jednání ohledně deskové hry
5. Jednání ohledně vysázení stromů
6. Jednání o žádosti o příspěvek na Linku Bezpečí
7. Jednání ohledně možné sbírky textilu
8. Jednání ohledně pozemku pod opěrnou zdí
9. Jednání o výběrovém řízení na obecního pracovníka
10. Jednání ohledně stránek obce
11. Jednání ohledně rybářského řádu na novou sezónu
12. Jednání ohledně pronájmu kulturního domu
13. Různé
14. Diskuze – Závěr

Jun Ondřej vr
starosta obce

Zveřejněno na úřední desce dne: 29. 3. 2022
K sejmutí z úřední desky dne: 5. 4. 2022
Sejmuto z úřední desky dne:  5. 4. 2022