POZVÁNKA

Na jednání valné hromady Honebního společenstva Březí,
která se bude konat v pátek 13. 1. 2023 v 17 hodin v KD Březí

 

Program valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva předsedy honebního společenstva
  4. Zpráva o finančním hospodaření honebního společenstva
  5. Návrh na rozdělení zisku honebního společenstva
  6. Různé
  7. Diskuse
  8. Usnesení
  9. Závěr

 

 

 

 

Ve Březí dne 29.11.2022                                             Jan Štourač

Honební starosta

Plná moc