Výhledy rozpočtů plynofikace

  • Rozpočtový výhled plynofikace na roky 2017-2021

2023

2022

2021

  • Návrh rozpočtu plynofikace na rok 2021

  • Schválený rozpočet plynofikace na rok 2021

  • Rozpočtové opatření číslo 1/2021 – plynofikace

2020

2019

  • Návrh závěrečného účtu plynofikace na rok 2019

  • Závěrečný účet plynofikace za rok 2019

  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Plynovod Březí, Rozseč, Borovník

2018