Ředitelka mateřské školy Březí Alena Vrbková oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

Termín zápisu 15. 6. 2022 od 8:00 – 12:00 hodin

Místo zápisu: MŠ Březí 46