Od 15. 11. 2023 bude mezi kulturním domem a zahradou Kupských možné skládat nebezpečný odpad.

POZOR: NESMÍ SE ODEVZDÁVAT PNEUMATIKY

Do nebezpečného odpadu patří:

• Syntetické barvy, laky, plechovky od nich
• Syntetická ředidla
• Mořidla
• Elektrické baterie, Autobaterie
• oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
• Kyseliny, hydroxidy
• Lepidla, pryskyřice
• Zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.)
• Tiskařské barvy, tonery, inkousty
• Chladničky a mrazáky obsahující freony
• obrazovky
• Těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy
• Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Ukončení sběru bude 20. 11. 2023.