NABÍDKA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE KRONIKÁŘE OBCE BŘEZÍ

Obec Březí, se sídlem Březí 57, 594 53 Osová Bítýška vyhlašuje nabídku volné pracovní pozice na kronikáře obce.


Rámcová náplň práce:
dokumentace současného dění v obci, vedení záznamů o důležitých událostech v obci v daném kalendářním roce, jejich zhodnocení a vytvoření zápisu do obecní kroniky, vedení kroniky ručně nebo elektronicky, předkládání záznamů zastupitelstvu ke kontrole za uplynulý kalendářní rok a následně zapsání do kroniky, nejpozději do 31. ledna následujícího roku

Doba:   
libovolná – dle potřeby

Předpokládaný nástup:
duben 2023

Pracovní poměr:
formou dohody na dobu neurčitou

Odměna:
2.000,- Kč/měsíc

Požadavky:   

  • výborná znalost českého jazyka
  • dobré organizační schopnosti
  • věk min. 18 let
  • trvalé bydliště v obci
  • uživatelská znalost práce na PC

Přihlášky můžete podávat na adrese Obecní úřad Březí, Březí 57, 594 53 Osová Bítýška buď osobně nebo poštou nejpozději do 30. 4. 2023.