• Zápisy a usnesení ze všech jednání jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě.
  • Usnesení je vždy zveřejněno na webových stránkách obce Březí.

Usnesení rok 2022

Usnesení rok 2021