Vážení spoluobčané,
prezident republiky vyhlásil na 23. a 24. 9. 2022 – Volby do zastupitelstev obcí. Tímto bychom chtěli oslovit občany, kteří se chtějí podílet na zvelebování naší obce a chtějí být tím, kdo ovlivní chod celé obce.
Kdo bude mít o kandidaturu zájem, ať se kterékoliv úterý v úřední hodiny staví na obci nebo kontaktuje starostu obce pro vyplnění kandidátní listiny. Termín přihlášení je do 30. 6. 2022. Podmínkou pro kandidaturu je trvalý pobyt v obci Březí nebo na Ondruškách a ke dni voleb musí mít minimálně 18 roků. Věříme, že se najdou spoluobčané, kterým záleží na rozvoji obce.